326 Items
Kleinn Automotive Air Horns 3-Way Splitter 53140
 • SKU:051-0722-000019
 • Manufacture Part#:53140
 • Packaging Dimensions:1 × 5 × 8
 • Weight:0.1 lbs
Kleinn Automotive Air Horns Compression Fitting 53818
 • SKU:051-0722-000020
 • Manufacture Part#:53818
 • Packaging Dimensions:1 × 5 × 8
 • Weight:0.1 lbs
Kleinn Automotive Air Horns T-Manifold 53018
 • SKU:051-0722-000021
 • Manufacture Part#:53018
 • Packaging Dimensions:1 × 5 × 8
 • Weight:0.2 lbs
Kleinn Automotive Air Horns 4-Way Manifold 54014
 • SKU:051-0722-000022
 • Manufacture Part#:54014
 • Packaging Dimensions:1 × 5 × 8
 • Weight:0.2 lbs
Kleinn Automotive Air Horns 4-Way Manifold 54038
 • SKU:051-0722-000023
 • Manufacture Part#:54038
 • Packaging Dimensions:1 × 5 × 8
 • Weight:0.25 lbs
Kleinn Automotive Air Horns T-Manifold 54440
 • SKU:051-0722-000024
 • Manufacture Part#:54440
 • Packaging Dimensions:1 × 5 × 8
 • Weight:0.2 lbs
Kleinn Automotive Air Horns T-Manifold 54442
 • SKU:051-0722-000025
 • Manufacture Part#:54442
 • Packaging Dimensions:1 × 5 × 8
 • Weight:0.2 lbs
Kleinn Automotive Air Horns 4-Way Manifold 54484
 • SKU:051-0722-000026
 • Manufacture Part#:54484
 • Packaging Dimensions:1 × 5 × 8
 • Weight:0.25 lbs
Kleinn Automotive Air Horns Hex Plug 50040
 • SKU:051-0722-000027
 • Manufacture Part#:50040
 • Packaging Dimensions:1 × 5 × 8
 • Weight:0.1 lbs
Kleinn Automotive Air Horns Hex Plug 50050
 • SKU:051-0722-000028
 • Manufacture Part#:50050
 • Packaging Dimensions:1 × 5 × 8
 • Weight:0.25 lbs
Kleinn Automotive Air Horns Safety Valve 52145
 • SKU:051-0722-000029
 • Manufacture Part#:52145
 • Packaging Dimensions:1 × 5 × 8
 • Weight:0.1 lbs
Kleinn Automotive Air Horns Safety Valve 52155
 • SKU:051-0722-000030
 • Manufacture Part#:52155
 • Packaging Dimensions:1 × 5 × 8
 • Weight:0.1 lbs
Kleinn Automotive Air Horns Safety Valve 52175
 • SKU:051-0722-000031
 • Manufacture Part#:52175
 • Packaging Dimensions:1 × 5 × 8
 • Weight:0.1 lbs
Kleinn Automotive Air Horns Safety Valve 52250
 • SKU:051-0722-000032
 • Manufacture Part#:52250
 • Packaging Dimensions:1 × 5 × 8
 • Weight:0.1 lbs
Kleinn Automotive Air Horns Drain Cock 52835
 • SKU:051-0722-000033
 • Manufacture Part#:52835
 • Packaging Dimensions:1 × 5 × 8
 • Weight:0.1 lbs
Kleinn Automotive Air Horns Barbed T-Connector 53038B
 • SKU:051-0722-000034
 • Manufacture Part#:53038B
 • Packaging Dimensions:1 × 5 × 8
 • Weight:0.1 lbs
Kleinn Automotive Air Horns Barbed Fitting 53818B
 • SKU:051-0722-000035
 • Manufacture Part#:53818B
 • Packaging Dimensions:1 × 5 × 8
 • Weight:0.1 lbs
Kleinn Automotive Air Horns Barbed Fitting 51214B
 • SKU:051-0722-000036
 • Manufacture Part#:51214B
 • Packaging Dimensions:1 × 5 × 8
 • Weight:0.1 lbs
Kleinn Automotive Air Horns Check Valve 52831
 • SKU:051-0722-000037
 • Manufacture Part#:52831
 • Packaging Dimensions:1 × 5 × 8
 • Weight:0.25 lbs
Kleinn Automotive Air Horns Brass Elbow Adapter 59014
 • SKU:051-0722-000038
 • Manufacture Part#:59014
 • Packaging Dimensions:1 × 5 × 8
 • Weight:0.25 lbs
Kleinn Automotive Air Horns Elbow Push-To-Connect Fitting 51414Pl
 • SKU:051-0722-000039
 • Manufacture Part#:51414PL
 • Packaging Dimensions:1 × 5 × 8
 • Weight:0.1 lbs
Kleinn Automotive Air Horns Elbow Push-To-Connect Fitting 51414Bt
 • SKU:051-0722-000040
 • Manufacture Part#:51414BT
 • Packaging Dimensions:1 × 5 × 8
 • Weight:0.1 lbs
Kleinn Automotive Air Horns Straight Push-To-Connect Fitting 51414P
 • SKU:051-0722-000041
 • Manufacture Part#:51414P
 • Packaging Dimensions:1 × 5 × 8
 • Weight:0.1 lbs
Kleinn Automotive Air Horns Push-To-Connect Tubing Connector 53140P
 • SKU:051-0722-000042
 • Manufacture Part#:53140P
 • Packaging Dimensions:1 × 5 × 8
 • Weight:0.1 lbs
Kleinn Automotive Air Horns Quick Connect Coupler 59813
 • SKU:051-0722-000043
 • Manufacture Part#:59813
 • Packaging Dimensions:1 × 5 × 8
 • Weight:0.25 lbs
Kleinn Automotive Air Horns Quick Connect Coupler 59814
 • SKU:051-0722-000044
 • Manufacture Part#:59814
 • Packaging Dimensions:1 × 5 × 8
 • Weight:0.25 lbs
Kleinn Automotive Air Horns Quick Connect Coupler 59815
 • SKU:051-0722-000045
 • Manufacture Part#:59815
 • Packaging Dimensions:1 × 5 × 8
 • Weight:0.1 lbs
Kleinn Automotive Air Horns Quick Connect Coupler 59818
 • SKU:051-0722-000046
 • Manufacture Part#:59818
 • Packaging Dimensions:1 × 5 × 8
 • Weight:0.1 lbs